Přihlásit se k podpoře pro ICT podpora zaměstnanců NPI (kromě HW)

Pro přihlášení použijte přístupové údaje ze systému Personis.